História zboru

Spevácky zbor Chorus Angelicus vznikol v roku 1985, ako detský kostolný zbor farnosti Budmerice, pod vedením Janky Neščákovej. Postupne sa z neho vyčlenilo 15 spevákov, ktorí prešli v interpretácii vývojom od jednohlasu až po štvorhlasné skladby.
Keď v roku 1988 vedúca zboru p. Janka Neščáková začala učiť na ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave, postupne získavala pre zborový spev svojich žiakov a zbor začal pôsobiť pod hlavičkou školy. Od augusta 2002 patrí do ZUŠ Modra.

Zbor má aj svoju prípravku – žiakov ZUŠ, ktorí vystupujú aj ako samostatná zložka (oslavy príchodu Slovákov do Rumunska v Nadlaku, kde deti uviedli večerný koledový koncert so záznamom rumunskej televízie, rozhlasová verejná nahrávka detských skladieb J. Kowalského Zverinček, úvod k Silvestrovskému programu 2000, hudba k metodickému materiálu „Spevom k šťastiu detí“ OPUS). Podľa šikovnosti a získaných skúseností sa postupne začleňujú do práce „veľkého zboru“. Najnadanejšie sa uplatňujú aj sólisticky.

Dnes má zbor v repertoári približne 130 skladieb všetkých štýlových období od gregoriánskeho chorálu až po súčasnú cirkevnú hudbu acapella, so sprievodom organu, či orchestra a asi 150 detských a mládežníckych piesní. Na interpretácii sa podieľa 35 spevákov všetkých vekových kategórií.

Zbor má ročne desiatky verejných vystúpení doma i v zahraničí. Hlavne na liturgických slávnostiach, školských a mestských koncertoch, ale má aj samostatné vystúpenia.