Chorus Angelicus na Zoške

V nedeľu 21.8.2011 doprevádzal Budmerický Chorus Angelicus Rímskokatolícku sv. omšu na Zochovej chate (Modra – Piesok) pri kaplnke sv. Márie Magdalény.

Tags: