Slávnostný koncert Chorus Angelicus 30. VÝROČIE

Chorus Angelicus, Základná umelecká škola v Modre a Rada rodičov pri ZUŠ Vás srdečne pozýva na slávnostný zborový koncert pri príležitosti 30. výročia založenia speváckeho zboru.
Zborový koncert pod vedením dirigentky Jansky Neščákovej sa uskutoční dňa 16.11. 2014 o 15.00 h v kostole sv. Štefana kráľa v Modre.